Klicka på bilderna för större format
 

BETONGRÖR
I vårt sortiment finns alla sorters betong och plaströr för brunnar, slamavskiljare mm. Vi har även Polytenslang och rör för infiltrationsbäddar.

WISBY BYGGELEMENT AB TILLHÖR ALFA-GRUPPEN

Alfasystemet
ALFA va-system omfattar både rör och brunnar samt färdiga anläggningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter.

Det finns exempelvis anläggningar för att:

  • pumpa renvatten eller avloppsvatten
  • avskilja slam,olja och fett ur avloppsvatten
  • rena spillvatten från enskilda hushåll eller större gruppbebyggelse
ALFA va-produkter kännetecknas av det stora användningsområdet, moduluppbyggnaden, den täta gummifogen och att de naturligtvis är tillverkade av betong

Tillbaka