FÖRETAGET
Välkommen till Visby Cementvaror AB. Vi är ett gotländskt företag med många års erfarenhet med tillverkning av
betongprodukter. På vår fabrik i Träkumla tillverkas väggelement för nyproduktion av bostadshus både för privatpersoner och företag. Tillsammans med kunden tar vi fram den bästa lösningen.

Vi har möjlighet att lyfta element med en vikt på 20 ton.
Förutom väggelement tillverkar vi sopsorteringsskåp, blomlådor och stödmurselement, balkonger, bjälklag, betongrör och är återförsäljare av markplaströr.
Se mer av vårt sortiment under våra produkter.


CERTIFIKAT
Nordcert AB, Förtillverkade betongelement (pdf)
Certifikat betongtillverkning grupp A
"Spännbetong + annan tillverkning (pdf)


KOMPETENSINTYG
Stefan Melander, kompetensintyg (pdf)
Mikael Nilsson, kompetensintyg (pdf)

PRESTANDADEKLARATIONER
Prestandadeklaration NR 1 Balkar o Pelare (pdf)
Prestandadeklaration NR 2 Trappor (pdf)
Prestandadeklaration NR 3 Grundläggningselement (pdf)
Prestandadeklaration NR 4 Väggelement (pdf)
Prestandadeklaration NR 5 Stödmurar (pdf)